Urszula
Gawron-Leśniara

Witraż

XX. Filipini – Tarnów

OO. Jezuici – Nowy Sącz